Výhody montovaného domu
  1. Tepelnoizolačné vlastnosti obvodového plášťa vysoko prekračujú tepelnoizolačné európske normy /R=6,35 m2.K.W¹, čím sa výrazne znižujú náklady na vykurovanie.
  2. Zvýšenie úžitkovej plochy zhruba o 10-12 % vzhľadom k malej hrúbke nosných a nenosných konštrukcií /cca priestor 4x4 m je zdarma/ pri pôdoryse stavby 10x10 m.
  3. Vysoká variabilita systému, ktorá umožňuje neobmedzené dispozičné riešenia – galérie, vikiere, terasy, balkóny,loggie, zimné záhrady atď.
  4. Výstavba sa môže prevádzať aj v zimných mesiacoch, nakoľko mokré procesy sú minimálne.
  5. Vynikajúca mikroklíma v obytných priestoroch vďaka vysokému difúznemu odporu, ktorý zamedzuje kondenzáii vodných pár.
  6. Bezkonkurenčná rýchlosť výstavby v porovnaní s klasickou výstavbou /hrubá stavba 10-14 dní, dom na kľúč 8-12 týždňov od dátumu podpisu zmluvy/.
  7. Dlhá zaručená životnosť stavby minimálne 100 rokov.