Výhody montovaného domu

Drevo je popri kameni jedným z najstarších stavebných materiálov v dejinách ľudstva.
Používalo sa už v dávnych dobách na rôznych stavbách a samozrejme aj na výstavbu obydlí, ktoré mali v prevažnej väčšine zrubový charakter. Rozvojom technológií spracovania dreva sa otvorili nové možnosti drevených konštrukcií a ich spájania.

Konštrukcie, ktoré používa aj naša firma majú viac ako storočnú tradíciu v škandinávskych
krajinách a Kanade, čím sa dostatočne preverila ich opodstatnenosť až do našej modernej doby. Vykazujú vysoký stupeň trvanlivosti, pevnosť a v neposlednom rade hrá úlohu aj ekologický rozmer.

Hoci drevo ako stavebný materiál má dlhú minulosť, je stále vysoko perspektívnym materiálom nakoľko je materiálom znovu sa obnovujúcim v prírode, je cenovo prijateľné a energeticky nenáročné.